Google Maps giới thiệu chế độ chỉ đường cho xe máy ở Malaysia

Google map xe máy

Ba tháng sau khi ra mắt tại Indonesia, Google đã giới thiệu chế độ chỉ đường cho xe máy ở Malaysia - chế độ chỉ đường mới hiện có trên phiên bản Google Maps mới nhất, cùng với phương thức vận tải khác được cung cấp bỏi dịch vụ bản đồ web.

Hướng đến du lịch bằng xe 2 bánh, chế độ chuyên dụng này là một bước nhảy đáng kể cho người dùng xe máy sử dụng Google Maps để di chuyển. Đối với cập nhật mới, nó giúp dễ dàng đánh giá thời gian đi lại chính xác hơn - trước đây, Maps sẽ ước tính thời gian đi lại và thời gian đến của người đi xe máy dựa trên sự kết hợp giữa các tuyến đường đi bộ và tuyến đường lái xe.

Tính năng chế độ cho xe máy này sẽ cung cấp thời gian di chuyển chính xác hơn dựa trên các mô hình học máy móc phản ánh tốc độ cưỡi ngựa. Kể từ khi chia nhỏ làn đường được phép ở Malaysia, xe máy có thể di chuyển ở các tốc độ khác nhau, thường nhanh hơn xe bốn bánh với mật độ giao thông cao. Xe máy cũng có những khác biệt cụ thể - có các đoạn đường mà xe máy không được phép.

google map

Như đối với chế độ lái xe, độ chính xác của ước tính thời gian và đi lại của chế độ xe máy giúp cải thiện số người sử dụng nó. Một chức năng định vị dựa trên chức năng dẫn đường với bao gồm các mốc nổi bật, điều này được để giúp người lái tự định hướng và nhớ tuyến đường của họ.

Chức năng chỉ đường cho xe máy được giới thiệu lần đầu tiên ở Ấn Độ vào cuối năm ngoái, là bản nâng cấp mới nhất được giới thiệu trên bản đồ và giới thiệu một số tính năng nhỏ được tung ra vào đầu tháng này.